;

PERTEVNİYÂL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1273- M..1856)

Eyüp civarında Yavedül Caddesi üzerindedir. (Ayvansaray’da köprü altında) Haliç köprüsünün yapısında sökülmüş ve geriye alınarak köprü ayağının yanına monte edilmiştir.

Çeşme Türk barak mimarisinin güzle bir örneğidir. Cephesi mermer kaplı ve büyük haznelidir. Ayna taşı kabartma motifli ve iki tarafı oluklu sütunlarla şekillendirilmiştir. Sütunlar üzerinde iyonik başlıklar görülmektedir. Zarif bir vazo kaidesine geçirilmiş olan musluğunun üzerinde ve kemerinin altında, ayrı bir görünüş veren daire biçimindeki bombeli kabartmanın içine 1273 (1856) tarihli bir hadis-i şerif yazılmıştır.

Sütunların üzerinde ve çeşmenin alnında Eyüp Hafız Mehmed emin tarafından talik bir yazı ile yazılan (Muhtar)’ın yedi beyitlik kitabesinin tarih mısraları şudur:

 

“Birsu içüp Muhtar tahsin eyledim hayrâtını”

“Pertev nûmâ susuzlara nev çeşmeden âb-ı hayât”

(1273)