;

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ 8H.1279- M.1863)

Karagümrük meydanı sokak da ilk okulun yanında bulunan bu çeşme vaktiyle okulun yerinde bir kilisenin bulunuşu sebebiyle halk arasında “ Kilise çeşmesi” denilmektedir. İki sütun arasında ve basık bir kemer altında oymalı bir bordürlü çevrilmiş yekpare ikinci bir kornişten sonra da çok süslü ve oymalı bir taç çeşmeyi tamamlamaktadır. Tekne ve sedleri yok olmuştur. Musluğu koparılmış suyu kesilmiştir.

Sağlı sollu döerder satır halinde yazılmış kitabenin orta yerinde Abdülaziz’in defne dalları ile süslenmiş çok güzel bir tuğrası yer almaktadır.

“ Adalet taht-gâhında kıyam itdikçe...”

“ Hatûdan hıfz ide Mevlâ vücûd-i Abdülâziz-Han”

“ Karagümrük meyânında idübdür hayriyle ihsan”

“ Muvaffak oldu bu hayre getirdi hoş âb-ı revan”

“ İçenler mâ-i zülalden ideler hayr ile duâ”

“ Yapub bu çeşmeyi ihya eyledi Valide Sultan”

“..........................................................................”

“...........................................................................”

Kitabeyi tutan kornişin üzerinde biten ve büyüyen otlar sonucu satırın okunmasını imkansız hale getirmiştir. “İstanbul Çeşmeleri”nde (Bozuk ifade ile yazılmış dört beyitlik kitabesi kayda şayan değildir.) denilerek kitabeye kısmen de olsa kitapta yer verilmemiştir.