;

PAŞA BABA ÇEŞMESİ ( H.1227- M.1812)

Beyoğlu’nda Sıraselviler Caddesi ( No:108= üzerindeki ( Sirkeci Mustafa Ağa Camii karşısı) bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Büyük haznesinin iki yanında oymalı birer sütun, üzerinde de taştan bir parmaklık bulunmaktadır. Yuvarlak kemerinin içindeki ayna taşı bozulmuş, teknesi toprağa gömülmüştür.

Bugün mevcut olmayan kitabesinin tarih beyti “ İstanbul Çeşmeleri”’nde “ Mir’atı İstanbul” a dayanarak şöyle kaydedilmiştir.

“ Nûş idüp âbın azizim şöyledim târihini”

“ Mâ-ı zemzem iç imameyn aşkına bu çeşmeden”

(1227)