;

OTAKÇILAR ÇEŞMESİ

Otakçılarda Fethi Camii ve Otakçılar Polis Karakolunu sağ tarafında olup ona bitişiktir. Beş yol ağzında bulunan bu klasîk kesmetaş çeşmenin kitabesi yoktur.

Eyüp Vakfiyesinde Eyüp kasabası hudutları yazılırken “ Otakçıbaşı Mescidi kurbünde Ali Paşa Çeşmesi” denmektedir. Bu Ali Paşa Sadrazam Semiz Ali Paşa olup bir çeşmesi de Cezeri Kasım Paşa Camii karşısındadır.