;

OSMAN PAŞA ( Gazi) ÇEŞMESİ (H.1307- M.1891)

Beşiktaş’taki ( Şair Nahifi caddesi, Serencebey Yokuşu No:47 karşısı) bu çeşmenin üst kenarı oymalı, ayrıca altı köşeli bir yıldızla süslü oymalı bir başlıkla taşlandırılmış mermer bir ayna taşı vardır. Teknesi sağlamdır. Suyu akmamaktadır.

Ayna taşına kazılmış bulunan kitabesi şöyledir:

“ Bende-i Şah-ı cihan safderi Gazi Osman”

“ Ya’ni Mabeyn-i Hümâyun Müşîri hâlâ”

“Yine bir çeşme-i nev kıldı binâya himmet”

“ Celb içün Şâh-ı Hâmid-üş-şiyeme hayr duâ”

“ Geldi tarihini bir teşne-leb ildi işrâb”

“ Âb-ı nâb eyledi icrâ yine Osman Pâşa”

   (1307)