;

OSMAN HAN (III) ÇEŞMESİ (H.1170- M.1756)

Nuruosmaniye Camii’nin Kapalıçarşı’ya bakan avlu kapısında sebilin yanındaki    (Nuruosmaniye sokak) bu çeşme barok üslûbundan mimarî ve süsleyici hususiyetlerini taşımaktadır. Çeşmenin sağında ve solunda aralıklı ikişer sütun vardır. Üstü çeşmenin hemen yanındaki ilk sütunlara dayanan kabartma yarım yuvarlak kemerle süslüdür. Çeşme akmaktadır. Okunamayan kitabesinin tarih beyti “İstanbul Çeşmeleri” ne göre şöyledir:

“Zülâl-i cevdetinden nûş-i âb-ı sâf idüb Âlim”

“Oku Târih-i pâk-i çeşme-i Sultan Osman-ı”

(1170)