;

OSMAN AĞA (Mısırlı) ÇEŞMESİ (H.1031-M.1622)

Eminönü’nde Mahmud Paşa Medresesi’nin karşısında yol ortasında (Celal Ferdi Gökcay Sokak- Mahmud Paşa Mahkeme Sokak- Bezciler Sokak köşesi) bulunan bu çeşme kesme taştan , klasik tarzda yapılmıştır. İki yanında birer taş yuvası bulunan ayna taşı bozulmuş, onun yerine mermer konulmuştur. Kemerinin kilit taşı üzerinde bir rozet ve bunun üzerinde kitabesi yer almaktadır. Çeşmeyi bir korniş tamamen çevrelemektedir. Ahşap, kiremit örtülü çatısı ve bunun üzerinde madalyon içersinde padişah mührü bulunmaktadır. Yan duvarlarında da sivri kemerli bir çeşme bulunmaktadır. Bu çeşmede kilit taşı üzerinde bir rozet ve kitabesi yer almaktadır. Ayna taşı yoktur. Çeşmenin yan duvarlarında bulunan kitabe şöyledir:

 

 

 

“ Devr-i adlinde Han Osman’ın”

“ Oldu nice harâbe âbâdan”

“ Mısrî Osman Ağa dahi lillah”

“ Saldı bu ayne bu âb-ı hayri ayan”

“ Yedi tarh ile ola hoş târih”

“ Be ne âlâ yerinde çeşme revan”

       (1031)

Çeşme bir çok defa tamir görmüştür. Çeşmenin asıl banisi olan Mahmud Paşa 879 (m.1474) yılında ölmüştür. Bu kitabe onun vefatından sonra konmuştur.

“ Bülbülü gördü çü esasını didi târih”

“ Yapdı Hak yoluna bu çeşmeyi Mahmud Paşa”

(1014)