;

OSMAN AĞA ( Mısırlı) ÇEŞMESİ (H.1030-M.1621)

Kadıköyü’nde Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde Osman Ağa Camii karşısında bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Ayna taşı bozulmuş, teknesi yol seviyesinin altında kalmıştır.

 

Kemerin üzerindeki kitabe şöyledir;

 

“ Mısırlı Osman Ağa hayre mâil “

“ Çü yapdı hak içün bu çeşme-sârı”

“ Geçüb nûş eyleyen her teşne câne”

“ Cinanda âb-ı kevbser vire Bâri”

(1030)