;

OSMAN AĞA ( Babüssaade Ağası) ÇEŞMESİ

Kadıköy’ünde Kurbağalıdere Caddesinde Gazhane Çıkmazı Sokak başında bulunan bu çeşme

kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Oymalı, bozulmuş bir ayna taşı ve yanında bir tas yuvası vardır. Suyu yoktur.

Kemerinin içinde kitabesi bulunmakta ve bu kitabe şu satırlarla başlamaktadır;

 

“ İde Babüssaade Ağası Osman Ağanın Hak”

“ Vücû-i pâkin sad izz-ü devletle tarâvet- yâb”

“ Kerîm-ü kâmırandır hayr-hâh-ı şah-ı zî-şandır”

“ Melek-hûdur sahîdir itdi cûdi cümleyi sîrâb”

“ Bu şirin çeşme...”

Bundan sonraki satırlar çok bozulduğundan okunamamakta ve kitabenin tarihi seçilememektedir.