;

ÖMER AĞA (Başçuhadar Seyyid) ÇEŞMESİ (H. 1230- M.1814)

Ayasofya’da Alemdar Caddesinden Zeynep Sultan Camii sokağına girildiğinde (Türkiye Anıtlar derneği İst. Şb. Karşısı) hemen solda bulunan bu çeşme, bugün sadece duvarlarını kalan Lala Hayreddin Camii’nin avlu kapısına bitişiktir. Büyük ve zarif kabartmalarla süslü ayna taşını mermer sütunlar çerçevelemektedir. Kemeri yoktur. Ayna taşının üstündeki alınlıkta kitabesi durmaktadır. Teknesi ve sedleri harap olmamıştır. Eski bir çeşmenin yenileştirilmiş şekli olduğu anlaşılmaktadır.

Enderunlu Vâsıf’ın tanzim ettiği ve Rakım’ın güzel bir talik ile yazıya çevirdiği altı beyitlik kitabesi zamanla bozulduğundan okunamamıştır. “İstanbul Çeşmeleri”nde tarih beyti şöyle kayıtlıdır:

“ Vâsıfâ yaz şu suda târih-i cevher-mâyesin”

“ Oldu bir âsâr-ı dül-cû bu âli çeşme-sâr”

      (1230)