;

OLANLAR TEKKESİ ÇEŞMESİ 8H.1291- M.1874)

Aksaray Karakolu üst tarafında olanlar Tekkesi bitişiğinde (Muratpaşa Camii avlusunda) bulunan bu çeşme, 1956 yılında Aksaray Meydanının genişletilmesi sırasında yıktırılmış, bazı parçalar 1965 yılında Murat Paşa Camii arkasında yeniden kurulmuştur.

Çeşme mermerle kaplı, sütunlarla süslüdür. Sütun başlıkları üzerinden geçen bir korniş büyük mermer levhaları taşımaktadır. Bu levhalarda âyetler ve hadisler yazılıdır. İki sütun arasına yerleştirilen düz bir ayna taşı üzerinde ve basık bir kemer içersinde şu kitabe okunmaktadır.

“ Pâdişâhan-ı şehidân aşkına ey Kirdgâr”

“ Nûş iden bu çeşmeden olsun müdâmâ neş edâr”

“ Tam târihim dahi şâyan-ı istihsan ola”

“ Oldu bu dergâh ile ra’nâ vü zîbâ çeşme-sâr”

(1291)