;

NURUOSMANİYE CAMİİ ÇEŞMESİ (1755)

Nuruosmaniye sokakta bulunan Nuruosmaniye Camii’nin kapısı yanındaki çeşme tamamen mermerden yapılmıştır.

Söz konusu camii Sultan I. Mahmut tarafından 1748 yılında yaptırılmaya başlanmış, ölümü ile kardeşi III. Osman tarafından 1755 tarihinde tamamlattırılmıştır. Mimarı Mustafa Ağa’dır.