;

NUH AĞA ( Mirahur) ÇEŞMESİ (H.998- M.1589)

Kağıthane çayırının ortasında ( Sadabad köprüsü altı) olan bu çeşme, klâsik tarzda yapılmıştır. Kemeri renkli ve beyaz mermerden yapılmıştır. Ayna taşında iki tas deliği vardır. İşlemeli bir korniş üst kenarını çevirmektedir.

Dokuz beyitlik kitabesi kemer ile korniş arasına yerleştirilmiştir. Tarih mısraları şöyledir:

“ Sâ-yî dâi didi târihini”

“ Nûi-I can olsun içen mü’minlere”

      (998)

 

Murad II’ün fermanı ile Mirahur Ağa’nın yaptırdığı çeşme 1310 tarihinde Abdülhamid II tarafından tamir ettirilmiştir.Bu tamire ait ikinci kitabe şöyle imiş:

 

     “Arz ider Geyzî kulu inşasna târih-i tam”

     “Yapdı lûtf-I padişâhî çeşme-î mâ-ül-hayat”

(1310)